Podporujeme

 

Občanský institut je nestátní, nestranickou, nevýdělečnou kulturně-vzdělávací institucí konzervativního zaměření, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení myšlenek a hodnot, nezbytných pro fungování svobodné společnosti.

http://www.obcinst.cz/cs/

Občanské sdružení Polom o.s. usiluje o záchranu ohroženého kostela sv. Kunhuty v Polomu u Trhové Kamenice. Nejde jen o obnovu samotné stavby, ale i snahu oživit toto místo – využívat jej ke kulturním a vzdělávacím aktivitám.

http://polom.info/

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

http://www.cestadomu.cz/

Villa Vallila je občanské sdružení lidí, kteří se rozhodli vybudovat komunitní dům, aby v něm mohli žít ti, co potřebují nějakou pomoc.

http://www.vallila.cz/

POST BELLUM  nevládní a nezisková agentura sdružující české novináře a historiky, kteří se rozhodli objíždět pamětníky a zaznamenávat jejich příběhy v celku, souvisle, detailně. Jejich paměti jsou jedním z nejcennějších svědectví o moderních dějinách, ale i povaze českého národa.

http://www.postbellum.cz/

Knihy, které vyšly s naším přispěním:

Karel Jech: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy

http://www.ivysehrad.cz

Michael Rapport: Evropa 19.století

http://www.ivysehrad.cz

Dominika Prejdová: Marijin Dvor

http://www.dauphin.cz

Lev Nikolajevič Gumiljov  Od Rusi k Rusku

http://www.dauphin.cz