Kdo jsme a co nabízíme

 

Naše společnost Euroffice Praha – Brusel a.s. byla založena dne 17. listopadu 1998.  Od samého počátku poskytujeme našim klientům služby v oblasti nazývané dnes „public affairs“, tj. zajišťování komplexní interakce s rozhodovacími procesy v prostředí zákonodárné i výkonné moci v institucích EU, v členských zemích i v České republice. Orientace v tomto prostředí a schopnost ji korektním způsobem využívat je pro mnohé firmy zcela zásadní výhodou a naši klienti ji ve spolupráci s námi úspěšně využívají.

Po vstupu České republiky do Evropské unie se rozhodovací prostředí významně rozšířilo o orgány a instituce EU, na jejichž půdě se tvoří základy většiny klíčových politik a legislativních pravidel pro podnikání prakticky ve všech oborech. Do rozhodování EU jsou rozhodující měrou zapojeny i ostatní členské státy, v jejichž politických orgánech se tvoří postoje zástupců těchto států v orgánech EU. Zároveň zůstává na úrovni českého parlamentu i výkonných orgánů úkol implementace těchto pravidel a politik v prostředí tuzemském. Interakce těchto tří vzájemně se ovlivňujících světů poskytuje prostor pro využívání příležitostí i eliminaci rizik, na jehož znalosti jsou naše služby především založeny.

 
Díky dlouholeté zkušenosti tak můžeme dnes nabízet našim klientům zejména následující služby:
  • Pravidelný monitoring nových politik a nové legislativy, připravované na půdě institucí EU (Evropská komise, Evropský parlament, Rada) a zákonodárných i výkonných orgánů ČR (Parlament, vláda, regulační orgány), jakož i dalších aktualit důležitých pro obor podnikání klienta.
  • Rozbor příležitostí a rizik plynoucích z připravovaných či projednávaných předpisů, strategických a politických dokumentů, pro podnikání klienta. Při tomto monitoringu vyhledáváme i první signály, že určitá problematika směřuje k legislativnímu návrhu, abychom byli schopni informovat klienty dříve, než je podán vlastní legislativní návrh.
  • Tvorba strategie pro obhajobu zájmů klienta v tomto prostoru.
  • Komunikace s reprezentanty institucí EU a ČR s cílem ochrany a podpory zájmů klienta (lobby).
  • Organizace konferencí, seminářů a workshopů v otázkách zájmů našich partnerů.
  • Poradenství při využití příležitostí plynoucích z dotační politiky EU a ČR (strukturální fondy, podpora vědy a výzkumu a další příbuzné oblasti).

Euroffice Praha – Brusel, a. s., spolupracuje podle potřeby v rámci svých služeb s partnery pro „public affairs“ činnosti jak v Bruselu (např. společnost EPPA – European Public Policy Advisers), tak v ČR (klíčová bývá často spolupráce s PR agenturami našich klientů).